zd1 zd2 zd3

Formularz zgłoszenia propozycji zmian do programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2016r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wypełnienie ankiety. Ankieta składa się z 2 części w pierwszej zbieramy Państwa pomysły i sugestie do planowanego przez starostwo Powiatowe „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Ankiety zbieramy do 31 lipca 2015r. Druga część to możliwość oceny aktualnego dokumentu.

wiecej...

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

wiecej...

Informacje o konsultacjach