zd1 zd2 zd3

Uwaga! Otwarty konkurs ofert dla NGO.

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 19/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

wiecej...

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 26 lutego 2016 r.

wiecej...

Ogłoszenie o konkursach - 2013r.

W poniższym dziale znajdują się linki do ogłoszeń o otwartych konkursach w urzędach oraz organizacjach pozarządowych.

wiecej...

Ogłoszenia o konkursach - 2012r.

W poniższym dziale znajdują się linki do ogłoszeń o otwartych konkursach w urzędach oraz organizacjach pozarządowych.

wiecej...