zd1 zd2 zd3

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2017r.

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zalaczniki: