zd1 zd2 zd3

NGO

NGO - (z ang. non-governmental organisation) W tłumaczeniu jest to organizacja pozarządowa.

Skrót ten jest najczęściej używany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz inne instytucje międzynarodowe. Skrótu NGO lub odmiany NGO’s używa coraz więcej działaczy tychże organizacji oraz znawców tematu. Coraz częściej używają go również politycy i urzędnicy.