zd1 zd2 zd3

Formularz zgłoszenia propozycji zmian do programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2016r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wypełnienie ankiety. Ankieta składa się z 2 części w pierwszej zbieramy Państwa pomysły i sugestie do planowanego przez starostwo Powiatowe „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Ankiety zbieramy do 31 lipca 2015r. Druga część to możliwość oceny aktualnego dokumentu.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet emailem ( jako załączniki Word lub pdf ) na adres promocja@pwz.pl lub pocztą na adres ( ankieta może być wypełniona odręcznie) Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Zalaczniki: