zd1 zd2 zd3

Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Towarzystwo realizuje program: „Edukacja kulturalna od 5 do 105 lat”. Głównym jego celem jest stworzenie wartościowej i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla lokalnych społeczności w bardzo szerokim przedziale wiekowym

O TOWARZYSTWIE

W roku 2003 towarzystwo zostało zarejestrowane. Na siedzibę członkowie założyciele wybrali podwarszawską miejscowość Stare Babice. Członkowie stowarzyszenia wyszli z założenia, że obecność tego typu organizacji zaktywizuje lokalne życie artystyczne i kulturalne. Wśród członków założycieli towarzystwa była Pani Teresa Wiłkomirska - wdowa po profesorze.
Towarzystwo realizuje program: „Edukacja kulturalna od 5 do 105 lat”. Głównym jego celem jest stworzenie wartościowej i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla lokalnych społeczności w bardzo szerokim przedziale wiekowym. Jednym z elementów programu jest systematyczne organizowanie różnorodnych imprez artystycznych m.in. koncertów muzyki poważnej i jazzowych, spektakli, wernisaży i wystaw, festiwali, na których obok znanych wykonawców jest prezentowany lokalny dorobek artystyczny. Specjalna oferta skierowana jest do młodzieży. W ramach warsztatów artystycznych, pod nazwą „Młodzi z pasją”, organizowane są stałe zajęcia z różnych dziedzin sztuki (m.in. taniec, muzyka, plastyka, teatr, poezja, fotografia, film, sztuka radiowa), a ich efekty prezentowane są młodej publiczności. Przy towarzystwie działają zespoły instrumentalne, a także Gminna Orkiestra Młodzieżowa ze Starych Babic.
Towarzystwo jest inicjatorem i organizatorem Letnich Festiwali Muzycznych "W Krainie Chopina", które organizuje wspólnie ze Starostwem Warszawskim Zachodnim, władzami lokalnych samorządów, parafiami i instytucjami kultury, pod patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Współorganizuje imprezy festiwalowe wspólnie z Muzeum Opowiadaczy Historii w Konstacinie – Jeziorna.


FESTIWAL MUZYCZNY
Okolice urodzenia Fryderyka Chopina stają się miejscem spotkań artystycznych, w ramach Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina”. Kolejny, ósmy raz przez całe lato Kraina Chopina położona wśród pięknej zieleni Kampinoskiego Parku Narodowego rozbrzmiewa muzyką. Od 23 czerwca do 23 września 2012 roku, w każdą niedzielę, w zabytkowych kościołach, dworkach i salach koncertowych wokół Puszczy Kampinoskiej, odbywają się recitale organowe, koncerty kameralne, symfoniczne i jazzowe w mistrzowskich wykonaniach. Festiwal Muzyczny W Krainie Chopina zdobywa coraz większą renomę, zarówno wśród wykonawców, jak i melomanów. W programie festiwalu znajdują się utwory ze wszystkich okresów i stylów muzycznych. Na koncertach często są grywane kompozycje Fryderyka Chopina i innych kompozytorów polskich, w wersjach oryginalnych, oraz niezwykłych i ciekawych transkrypcjach. Festiwal został zainicjowany w roku 2005 przez Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego, z siedzibą w Starych Babicach, w ramach cyklu „Wiłkomirski Świadek XX Wieku” - zorganizowanego dla uczczenia pamięci jego patrona, znakomitego muzyka, dyrygenta, pedagoga, publicysty, organizatora życia muzycznego, w 10 rocznicę jego śmierci. Dzięki włączeniu się do organizacji tego wydarzenia artystycznego władz samorządowych województwa mazowieckiego, powiatów: warszawskiego zachodniego i sochaczewskiego, oraz ścisłej współpracy samorządów lokalnych miast, gmin, parafii i instytucji kultury, festiwal zdobywa coraz większą renomę, zarówno wśród wykonawców jak i melomanów, stając się największą imprezą artystyczną w tej części Mazowsza, w której przyszedł na świat nasz Wielki Rodak.
Podczas koncertu inauguracyjnego VI nadzwyczajnej edycji festiwalu, który się odbył - 22 lutego 2010 roku w kościele w Brochowie - w dniu dwusetnych urodzin artysty, przyjęta została deklaracja o nazwaniu tej części Mazowsza „Krainą Chopina”.
Oprócz wykonawców znanych i powszechnie uznanych, festiwal - we współpracy z ośrodkami akademickimi - prezentuje i promuje młodych utalentowanych artystów, laureatów renomowanych konkursów, rozpoczynających dopiero swoją karierę.
Festiwal zabiega także o poprawę infrastruktury kultury m.in. : zakupy fortepianów do sal koncertowych i placówek oświatowych, remont organów i budowę nowych instrumentów. Obecnie największą inwestycją w Krainie Chopina jest budowa Wielkich Organów Laseckich.
Okres lata to czas, w którym życie kulturalne z hałaśliwych i przegrzanych wielkich miast przenosi się do miejsc wypoczynku. Warszawa, jako jedna z dwu stolic na świecie, posiada na swoim obrzeżu park narodowy, do którego można dojechać nawet rowerem. Park oraz miejscowości położone w jego sąsiedztwie to znakomite miejsce dla rodzinnej rekreacji na łonie przyrody i połączeniu jej ze sztuką w mistrzowskim wykonaniu.