zd1 zd2 zd3

Ogłoszenie o konkursach - 2013r.

W poniższym dziale znajdują się linki do ogłoszeń o otwartych konkursach w urzędach oraz organizacjach pozarządowych.

1). Fundacja "Równać szanse" - http://www.rownacszanse.pl/

2). Samorządowe Forum Dialogu Społecznego: