zd1 zd2 zd3

Ogłoszenia o konkursach - 2012r.

W poniższym dziale znajdują się linki do ogłoszeń o otwartych konkursach w urzędach oraz organizacjach pozarządowych.

Wojewódzki Urząd Mazowiecki - http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/845/Konkursy.html

Urząd Marszałkowski - http://www.mazovia.pl/konkursy/otwarte-konkursy-ofert/

Fundacja "Równać szanse" - http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne/

Fundacja "Orange" - http://www.fundacja.orange.pl/

Ministerstwo Sportu i Turystyki - http://www.msport.gov.pl/aktualne-konkursy-ofert

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=264&layout=1&page=0

Ministerstwo Administarcji i Cyfryzacji - http://mac.gov.pl/dotacje-i-konkursy/

Ministerstwo Sprawiedliwości - http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/