zd1 zd2 zd3

III Sektor

III Sektor - trzeci sektor to zwrot, którym określa się ogół organizacji pozarządowych.

Określenie to wywodzi się z teorii podziału nowoczesnego państwa na trzy główne sektory: państwowy, rynkowy oraz organizacji non-profit, działających pro publico bono, ale jednocześnie niezwiązanych instytucjonalnie z administracją publiczną.